Zkušební zařízení ke zjišťování vodotěsnosti hydroizolačních pásů a fólií:

ČSN EN 1928 - Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Stanovení vodotěsnosti.


Tímto zařízením lze provádět zkoušky výše uvedených materiálů podle dvou metod a to:

Metoda A
  • Zkušební postup pro pásy (fólie) používané při nízkém vodním tlaku, například střešní krytina, pojistná hydroizolace nebo parozábrana. Zkušební tělesa se zatíží po dobu 24 hodin vodním tlakem 60 kPa.
Metoda B
  • Zkušební postup pro pásy (fólie) používané při vysokém vodním tlaku, například speciální střechy, tunely a izolace proti tlakové vodě. Zkušební tělesa se vystaví na dobu 24 hodin vodnímu tlaku proti zářezovému kotouči se čtyřmi zářezy specifikovaných tvarů a rozměrů. Pozoruje se zda zkušební tělesa zůstávají vodotěsná. Předpokládaný tlak až do 100 metrů vodního sloupce.

Fotografie: