Tloušťkoměr:

Univerzální zařízení pro spolehlivé měření tlouštěk textilních materiálů, usní ale i jiných druhů materiálů s přesností na 0,01 případně 0,001 mm , maximálním zdvihem měřících přítlačných ploch 45 mm a možností rychlé a jednoduché výměny základní měřící plochy a přítlačné měřící plochy podle požadavků norem. Dále zařízení nabízí možnost přesného nastavování přítlaků při měření, požadovaných podle velikosti měřících přítlačných ploch a způsobu měření tloušťky materiálu, který je měřen. Toto nastavení přesného přítlaku je zvlášť důležité při měření tloušťky textilních materiálů a usní.

Tloušťkoměr je konstruován jako zařízení vhodné k umístění na stůl. Konstrukce je tuhá ocelová zajišťující pevnost přístroje a tím i přesnost měření. Vzhledem k náročným požadavkům na přesnost v celém rozsahu měření tloušťkoměru je v konstrukci použit digitální úchylkoměr špičkové kvality upravený pro možnost jednoduché výměny přítlačných měřících ploch.

Pro zajištění možnosti změny přítlaku podle požadavků norem má zařízení systém nastavování přítlaku eliminující hmotnost různých měřících ploch a sílu přítlaku digitálního úchylkoměru. Podstatou tohoto mechanismu je systém pohyblivých nastavitelných závaží s vyhodnocovací digitální jednotkou ( siloměrem ), podle které se přesně nastaví požadovaný přítlak.


Tloušťkoměr je schopen provádění měření podle norem:

  • ČSN EN ISO 5084 Textilie – Zjišťování tloušťky textilií a textilních výrobků
  • ČSN EN ISO 9073 – 2 Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie
  • ČSN EN ISO 9863 – Geosyntetika – Zjišťování tloušťky specifickými tlaky – část 1 jednotlivé vrstvy – měření podle metody C
  • ISO 1765 : 1986 Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny – zjišťování tloušťky
  • ČSN EN ISO 2589 – Měření tloušťky usní
  • DIN 53 855 Určování tloušťky textilních plošných útvarů

Fotografie: