Taberův přístroj na zkoušení oděru:

Zkušební zařízení odpovídající požadavkům normy ČSN EN ISO 5470-1 (80 0852) Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Zjišťování odolnosti v oděru

Přístroj na zkoušení oděru sestává z kompaktní skříně, plochého otočného disku pro zkušební vzorek, dvojice výkyvných ramen na kterých jsou umístěny brusné kotouče, motoru pro otáčení disku pro zkušební vzorek, dále ze zařízení , které umožňuje automaticky ukončit zkoušku po předem stanoveném počtu otáček a odsávacího zařízení pro odstraňování zbytků oděru. Podstatou vyhodnocení zkoušky je po předem stanoveném počtu otáček při odírání zjištění úbytku materiálu případně jeho změna vzhledu.

Fotografie: