Zkušební zařízení pro textilie:

STANOVENÍ ODOLNOSTI PROTI PRONIKÁNÍ VODY - ZKOUŠKA TLAKEM VODY ČSN EN 20811 (80 0818)

Jedná se o zkušební zařízení , které plně odpovídá požadavkům a specifikacím výše uvedené normy v bodech 4.1.1 , 4.1.3 , 4.1.4 a umožňuje provádění zkoušky podle bodu 7. Konstrukčně je přístroj řešen jako samostatné zařízení skříňkového typu o rozměrech výška 700, šířka 600, hloubka 400 mm napájené elektrickým proudem o napětí 230V 50Hz. Upínání zkoušeného vzorku textilie je řešeno shora s nutností vystřižení zkušebního vzorku o rozměrech 130 x 130 mm. Vyhodnocování dosaženého tlaku vodního sloupce je prováděno digitálním manometrem, který po ukončení zkoušky zaznamená na displeji maximální dosažený tlak při kterém voda pronikne textilií ve třetím místě. Okamžik vyhodnocení ukončení zkoušky provádí obsluha zařízení na základě svého vizuálního pozorování průběhu zkoušky. Při dodávce zkušebního zařízení je dodáván i Kalibrační list manometru vydaný akreditovanou kalibrační laboratoří, čímž je zajištěno i metrologické ošetření zkoušky.

Konstrukce zařízení je taková, že je možné jednoduše manometr se snímačem tlaku demontovat a odeslat na kalibraci a opět jednoduše namontovat. Možnost výšky měření tlaku vodního sloupce je rozmanitá, podle požadavků zákazníka.

V případě požadavku zákazníka na možnost měření větších kusů textilií bez nutnosti vystřižení zkušebního vzorku například stanové dílce, bundy apod. je konstrukce zkušebního zařízení upravena tak, aby tento požadavek byl splněn a zkoušený kus textilního výrobku nebyl znehodnocen.

Konstrukce zařízení je uzpůsobena pro snadnou a rychlou obsluhu a nenáročný provoz v podmínkách laboratoře.

Fotografie: