Přístroj ke stanovení prodyšnosti textilií:

Zkušební zařízení, které nabízí spolehlivou metodu měření prodyšnosti plošných textilií vzduchem. Zařízení svými technickými a metrologickými vlastnostmi plně odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 9237.

Měřící prvky zařízení ať už měření podtlaku proudícího vzduchu, nebo měření množství protečeného vzduchu jsou moderní digitální přístroje, které je možné jednoduše demontovat ze zkušebního zařízení a odeslat k metrologickému ošetření a poté zpětně jednoduše instalovat zpět. Zdroj sání vzduchu je stabilní kvalitní vývěva, zajišťující stabilitu proudícího vzduchu s možností dlouhodobého provozu zařízení bez nutnosti technických přestávek. Zkušební zařízení je provedeno jako skříňka s možností úprav podle konkrétních požadavků zákazníka, napájení elektrickou energií 230V 50 Hz.

Fotografie: