Přístroje k provádění hořlavostí materiálů:

Přístroje k provádění hořlavostí svými technickými a metrologickými specifikacemi odpovídají požadavkům norem tak, aby zkoušky byly prováděny a vyhodnocovány průkazně a plně v souladu s požadavky specifikací.


Postavili jsme zařízení odpovídající například:

  • ČSN EN ISO 6940 Textilie – Hořlavost – Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků
  • ČSN EN ISO 6941 Textilie – Hořlavost – Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků
  • ČSN EN 71-2 Bezpečnost – Hořlavost hraček
  • ČSN ISO 3795 – Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla
  • FAR 25.853 and 25.855 Tests specified in Federal Aviation Regulation

Fotografie: